Máy tét áp suất hiệu quả nhất là mồm. Nhưng ngu dốt nhất là lấy mồm tét. Bảo hành máy lock cho khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.