(Hướng Dẫn) Thay cell pin laptop bị chai .-Cho máy pin liền bên trong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.