Every version of Over the Horizon (2011-2019) (Samsung Galaxy Theme)

Rate this postOver the Horizon Version:

00:05 — 2011 (Galaxy S2, Note)
03:18 — 2012 (Galaxy S3, Note 2)
05:58 — 2013 & 2014 (Galaxy S4, S5, Note 3, Note 4)
08:59 — 2015 (Galaxy S6, Note 5)
12:29 — 2016 (Galaxy S7, Note 7)
16:08 — 2017 (Galaxy S8, Note 8, Note FE)
19:30 — 2018 (Galaxy S9, Note9)
23:08 — 2019 (Galaxy S10)

For your information: The Original Samsung Galaxy S does not include “Over The Horizon” Ringtone.

Tag: thame samsung, Samsung, galaxy, over the horizon, note, samsung theme, samsung tune, samsung ringtone, samsung song, samsung music, samsung phone, samsung soundtrack, samsung mobile, android, ringtone, music, soundtrack, history, google, best android phone, samsung smartphone, sammobile, android king, android oreo, andriod 8, mwc2018, ar emoji, note 9, android 9, all over the horizon, android pie, s10, s10e, note10, s10+, a50, a80, rotate camera, galaxy fold

Xem thêm: http://congnghe365.info/category/review

Nguồn: http://congnghe365.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.